STARTUL şi FINIŞUL se află la Pensiunea KAKASTARÉJ

Toate secțiunile traseului vor fi marcate cu marcaje turistice, cu panglici si cu porți indicatoare.

În caz de accident pe teren vor fi Salvamonții Multisalva, numărul lor va fi pe numărul de concurs.

Vârsta minimă de participare în cazul competiţiei Cross este de 12 ani, la Semimaraton 16 ani, la Maraton 18 ani.

În categoria Family în mod obligatoriu trebuie să participe minimum un părinte sau un bunic sau o bunică şi un copil.

Timpul va fi limitat pentru a parcurge distanța de cursă. Durata timpului total al maratonului va fi 7 ore, adică până la penultima punct de reîmprospetare, 32 km.,va fi 5 ore și jumătate. Cine nu ajunge acolo la acest timp va fi trimis înapoi la locul competiției. La semimaraton timpul total va fi 4 ore.

Taxa de participare se pot plăti online.

Neplata taxei în cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

Taxa de inscriere nu se returneaza si nu este transmisibila altui concurent.

 În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

 În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

Concurenţii vor primii pachetul de înscriere în ziua de 22 iulie de la ora 18-20 și 23 iulie în ziua concursului între orele 6:30 - 8:00.

Concurenţii înscrişi la probă de concurs Maraton va avea startul la ora 8:30

Concurenţii înscrişi la probă de concurs Semimaraton va avea startul la ora 8:30.

Concurenţii înscrişi la probă de concurs Cross va avea startul la ora 9:30.  

Copii 12:00, 12:10, 12:20, 12:30

Proba Family va avea startul de la ora 13:00

Este obligatoriu respectarea traseului marcat, trecerea prin punctele de control, nerespectarea regulilor atrage după sine excluderea concurenţilor din concurs.

Se pot înscrie atât sportivi profesionişti cât şi sportivi amatori.

Folosirea echipamentului sportiv este obligatoriu.

Pe timpul concursului concurenţii sunt obligaţi a purta numerele de start asigurate de către organizator.

Echipamentul de sport va conţine:

Încălţăminte de alergare trail, phar sau bidon ( nu va fi pahare la punctele de reîmprospetare), telefon.

Număr de start (de la organizator)

Chip pentru cronometrare (de la organizator).

Organizatorii rezervă dreptul de a exclude sportivii din competiție, care nu îndeplinesc condițiile.

Organizatorul îşi rezervă dreptul la eliminarea concurentului din concurs în cazul neîndeplinirii condiţiilor.

Premii:

La probele de Cross şi Semimaraton și Maraton primele trei bărbați/femei OPEN va fi premiat cu premii în bani.

La probele de Cross şi Semimaraton și Maraton primii trei concurenţi pe categorii bărbati/femei vor fi premiaţi cu medalii și alte cadouri.

La copii primele trei la categorii băieti/fete vor fi premiați cu cupe.

Family primele trei vor fi premiați cu cupe.

Fiecare concurent care va termina concursul va primii o medalie de finiş.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferii şi alte premii conform sponsorilor acestui eveniment.

Organizatorul este obligat:

Să marcheze corespunzător pista  în scopul ca concurenţii să nu se rătăcească, să asigure punctele de reîmprospătare.

Să asigure premiile pentru primii trei concurenţi din fiecare categorie.

Să publice din timp intervalul în care trebuie terminat concursul acesta se va face cu ocazia şedinţei tehnice care va avea loc înainte de start, să asigurare dealungul pistei punctele de control, şi să respecte ordinea în care participanţii ajung la aceste puncte de control, să respecte prevederile legale privind protecţia mediului cu ocazia asigurării punctelor  de colectare a deşeurilor montate de-a lungul traseului, să organizeze şedinţa tehnică înainte de începerea concursului, informaţiile comunicate cu această ocazie să fie oficiale şi obligatoriu de a fi respectate de fiecare participant.

Obligaţiile şi responsabilităţile concurenţilor.

Concurenţii sunt obligaţi a purta numerele de start la locuri vizibile, în caz contrar organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea privind înregistrarea acestora cu ocazia trecerii prin punctele de control respectiv la ajungerea în finiş.

Fiecare concurent participă la concurs pe propria răspundere, pentru participanţii cu vârsta între 12-18 ani este necesar de consimţământul părintelui.

Odată cu înscrierea fiecare concurent renunţă la dreptul său de a solicita compensarea prejudiciului cauzat prin accident, sau a oricărui prejudiciu fizic sau material, renunţă la dreptul său de a porni proces împotriva persoanelor participante ca organizatori, în principal împotriva organizatorilor voluntari sau împotriva voluntarilor care participă  la organizarea evenimentului (persoane fizice sau juridice), împotriva sponsorilor, sau împotriva instituţiilor publice care susţin acest eveniment (primărie, consiliul local, poliţie, salvamontişti etc.).

Concurenţii sunt obligaţi să participe la şedinţa tehnică, şi să ia în considerare informaţiile furnizate de organizator.

La şedinţa tehnică organizatorul va face public  informaţii oficiale, deşi acestea nu apar în regulament.

Concurenţii sunt răspunzători de prejudiciile cauzate în timpul concursului fie civile sau penale.

Concurenţii sunt obligaţi să anunţe orice accident la cel mai apropiat punct de control.

Concurenţii vor înţelege că organizatorii fac tot posibilul în scopul închiderii circulaţiei pe timpul evenimentului, dar sunt obligaţi ca pe porţiunea deschisă circulaţiei să treverseze cu precauţie şi să respecte în totalitate instrucţiunile date de poliţie şi de voluntari.

Concurenţii sunt obligaţi de a respecta normele de protecţia mediului.

Concurentul va înţelege că organizatorul va face tot posibilul ca să asigure tuturor concurenţilor tricouri de mărimi corespunzătoare, dar în cazul în care mărimile se termină concurentul este obligat să accepte tricou de orice mărime.

Excluderea

Concurenţii pot fi excluşi în următoarele situaţii:

Dacă nu respectă prevederile privind echipamentul obligatoriu, cele referitoare la purtarea numerelor de start, dacă încalcă prevederile referitoare la protecţia mediului, comportament nesportiv, prescurtarea traseului, folosirea oricărui mijloc de transport pe timpul concursului, concurentul nu poate termina concursul în cazul accidentului confirmat de către organizator, în cazul schimbării sau pierderii numerelor primite la start, în cazul în care ajunge în finiş prin depăşirea duratei maxime stabilite şi comunicate de către organizator cu ocazia şedinţei tehnice.

Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficială a cursei.

Ora oficială a competiției este 23 iulie 2023, între orele 6:00 și 16:00.

Declaraţie de responsabilitate

În ziua concursului, odată cu preluarea numerelor de start concurenţii sunt obligaţi să semneze declaraţia de responsabilitate (formular tip).

Lipsa acestei declaraţii atrage după sine excluderea din concurs.

IMPORTANT !

Fiecare participant trebuie să semneze, înainte de înscriere, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.

Achitarea taxei de participare este valabil dacă înainte trimiteți și  o copie de pe  OP la adresa de email : szentgellertcross@gmail.com

Dupa 16 iulie se poate inscrie numai pe fata locului evenimentei.

Plata taxei de participare poate fi plătit în contul bancar de mai jos:

RO87 BTRL RONC RT05 3854 5001

Banca Transilvania, Piața Libertății 8, Gheorgheni

Adresa: Ditrau, CIF: 42282179

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV SFANTUL GERARD